» منشور هنر :: ۱۳٩٦/۱/٢
» مقتل :: ۱۳٩٥/۸/٢۸
» کودکی جان می دهد از درد فقر و ما هنوز… :: ۱۳٩٥/۳/٢۸
» بهار در راه است... :: ۱۳٩٥/۱/٦
» ﺍﻧﺴﺎﻧﻢ ﺁﺭﺯﻭﺳﺖ... :: ۱۳٩٤/۱۱/۳٠
» جامه های امید بخش :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٥
» بال های دل :: ۱۳٩٤/٩/٦
» روضه جون :: ۱۳٩٤/۸/٢٩
» زنگ قافله :: ۱۳٩٤/۸/٩
» معنی زندگی (The meaning of life) :: ۱۳٩٤/٧/٢
» مترسک (Scarecrow) :: ۱۳٩٤/٥/۳٠
» خم شدم زیر خط عشق سرم را بوسید :: ۱۳٩٤/٥/٢۳
» رسیدن به کمال... ! :: ۱۳٩٤/٥/٩
» تو را دوست می دارم.! :: ۱۳٩٤/٤/٢٦
» روزه دل :: ۱۳٩٤/٤/۱۸
» بنده ایم.!! :: ۱۳٩٤/٤/٦
» هنر خنده (The Art of Laughter) 2 :: ۱۳٩٤/۳/٢۳
» خودم... :: ۱۳٩٤/۳/٩
» بلندای نور :: ۱۳٩٤/٢/۱٧
» با سپاس از وقتی که گذاشتی... :: ۱۳٩٤/٢/۱٢
» ساز زندگی (music of life) :: ۱۳٩٤/۱/٢۱
» سلام... :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٩
» خاصموا بانا انزلناه :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٧
» و ما فی الارض ... :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٩
» اعتماد به نفس :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۸
» مکارم اخلاقی :: ۱۳٩۳/٩/۳٠
» گلوی شوق :: ۱۳٩۳/۸/٢٩
» امر به نیکی ها و نهی از زشتی ها :: ۱۳٩۳/۸/٧
» خواست او... :: ۱۳٩۳/٧/۱۸
» داستان سه کاج! :: ۱۳٩۳/٧/٤
» مهربان‌تر (more compassionate) :: ۱۳٩۳/٦/٢٠
» زندگی من (My life) :: ۱۳٩۳/٦/٦
» چرا مردم قفس را آفریدند؟ :: ۱۳٩۳/٥/۱٢
» دارایی :: ۱۳٩۳/٤/٢٦
» اکسیر حیات :: ۱۳٩۳/٤/۱۳
» مردم دیده به هر سو نگرانند هنوز... :: ۱۳٩۳/۳/٢۳
» مکارم اخلاقی :: ۱۳٩۳/۳/٥
» صفات مداد (The attributes of pencil) :: ۱۳٩۳/٢/٢٢
» ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست... :: ۱۳٩۳/٢/۱۱
» از رابعه :: ۱۳٩۳/۱/۱۸
» بفرمایید فروردین شود اسفندهای ما... :: ۱۳٩۳/۱/۸
» هنر خنده (The Art of Laughter) :: ۱۳٩٢/۳/۳٠
» کنترل خشم (Controlling Anger) :: ۱۳٩٢/۳/۱٦
» موجیم و وصل ما، از خود بریدن است :: ۱۳٩٢/۳/۱٠
» بیسکوییت برشته (Biscuit roasting) :: ۱۳٩٢/۳/۳
» غوغای ستارگان (Chirping stars) :: ۱۳٩٢/٢/٢٩
» چادر خاکی 4 :: ۱۳٩٢/٢/۱٩
» قدرشناسی بزرگان علم :: ۱۳٩٢/٢/۱۱
» خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست... :: ۱۳٩٢/٢/۳
» کشتی پهلو گرفته :: ۱۳٩٢/۱/٢٥
» نرم نرمک می رسد اینک بهار :: ۱۳٩٢/۱/۱۸
» نفس و عشق (Ego and Love) :: ۱۳٩٢/۱/۱۱
» لحظه های عید :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
» آواز باران :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
» حق مادر :: ۱۳٩۱/۱٢/٤
» تــا بپـیـــونـدد به دریـا کـــــوه را تنـــها گــــذاشت... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
» تلخ و شیرین (bitter and sweet) :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٤
» شب تنهایی خوب (good alone night) :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» من آن خاکم که عاشق می شود :: ۱۳٩۱/۱٠/۳٠
» ندای درونی (inner voice) :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» امان ز لحظه ی غفلت که شاهدم هستی ! :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٦
» این حنجره این باغ صدا را نفروشید... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» زندگی من (My life) :: ۱۳٩۱/۱٠/۱
» یه شب مهتاب (Moonlight night) :: ۱۳٩۱/٩/٢٥
» چه کنیم؟؟؟ :: ۱۳٩۱/٩/۱٧
» ...به روی شانه طوفان رهاست گیسویش :: ۱۳٩۱/٩/٥
» زندگی من (My life) :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» دشت تا خیمه زد آهنگ خروشیدن را... :: ۱۳٩۱/۸/۱۳
» عرفه :: ۱۳٩۱/۸/٥
» حضرت رضا(علیه السلام ) :: ۱۳٩۱/٧/٢۸
» خود را شبی در آینه دیدم دلم گرفت... :: ۱۳٩۱/٧/۱٤
» استاد (professor) :: ۱۳٩۱/٧/٧
» صیاد گُل (Huntsman flowers) :: ۱۳٩۱/٧/۱
» پدری که پسرش راهزار بار قهرمان کرد :: ۱۳٩۱/٦/٢۳
» مثل آهو که رصد می کند این صحرا را... :: ۱۳٩۱/٦/۱٠
» قسمت (kismet) :: ۱۳٩۱/٦/۳
» محمل شوق کجا، کعبه امید کجا... :: ۱۳٩۱/٥/٢٦
» الماس (bort) :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» سلام؛خداحافظ (Hello,goodbye) :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» میزان فاصله ی قلب آدم ها و تن صدا :: ۱۳٩۱/٥/٦
» هنوز گریه بر این جویبار کافی نیست... :: ۱۳٩۱/٤/۳٠
» صافی (Leach) :: ۱۳٩۱/٤/٢٢
» هر صبح رو به مطلع آن آفتاب کن... :: ۱۳٩۱/٤/۱٥
» «سوگند به قلم و آنچه که می نویسد...» :: ۱۳٩۱/٤/۸
» قطع نخاع که باشی... :: ۱۳٩۱/٤/٢
» رسول (Messenger) :: ۱۳٩۱/۳/٢٦
» در دل من قصر داری، خانه می خواهی چه کار :: ۱۳٩۱/۳/۱٩
» نامه یی به پسرم (A letter to my son) :: ۱۳٩۱/۳/۱۱
» شاهد مرگ غم انگیز بهارم چه کنم... :: ۱۳٩۱/۳/٤
» متشکرم (thanks) :: ۱۳٩۱/٢/٢٩
» دنیا به کام تلخ من امشب عسل شدست... :: ۱۳٩۱/٢/٢٢
» بیاموزید... (Learn) :: ۱۳٩۱/٢/۱٢
» کیمیاگر (Alchemist) :: ۱۳٩۱/٢/٧
» وقتی دل سودایی میرفت به بستان ها... :: ۱۳٩۱/۱/۳۱
» 80 :: ۱۳٩۱/۱/٢٤
» دارد دل و دین می برد از شهر شمیمی :: ۱۳٩۱/۱/۱٧
» پاداش (Reward) :: ۱۳٩۱/۱/٩
» عقابی پرید (Eagle jumps) :: ۱۳٩۱/۱/٢
» تحول (Evolution) :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٦
» حقیقت و مجاز(fact and Allowed) :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
» کیمیاگر (Alchemist) :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٢
» تاصبح دم به یاد تو شب را قدم زدم... :: ۱۳٩٠/۱٢/٥
» عروج (Ascent) :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸
» شب تنهایی خوب (good night alone) :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۱
» هنر هفتم (seventh art) :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
» دین راهگشا بود ... :: ۱۳٩٠/۱۱/٩
» زیارت (pilgrimage) :: ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
» آفتاب در حجاب(The sun in veil) :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٢
» اشتقاق (Derivation) :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٥
» کیمیاگر (Alchemist) :: ۱۳٩٠/۱٠/۸
» شاهنامه (shahnameh) :: ۱۳٩٠/٩/٢٩
» قضاوت (adjudication) :: ۱۳٩٠/٩/٢٢
» ...شاعر شکست خورده طوفان واژه هاست... :: ۱۳٩٠/٩/۱٥
» آفتاب در حجاب(The sun in veil) :: ۱۳٩٠/٩/۸
» یاد (memory) :: ۱۳٩٠/٩/۳
» گلستان سعدی (Saadi's Golestan) :: ۱۳٩٠/۸/٢٥
» ارزش واقعی انسان (Human values real) :: ۱۳٩٠/۸/۱٧
» یاد روی تو (reminder you) :: ۱۳٩٠/۸/۱۱
» کیمیاگر (Alchemist) :: ۱۳٩٠/۸/۳
» راز ماندن (the secret to staying) :: ۱۳٩٠/٧/٢٦
» برخی از مکتب های ادبی (Some of the literary doctrines) :: ۱۳٩٠/٧/۱٩
» اون قده رضا می گم... (reza say far) :: ۱۳٩٠/٧/۱٢
» دلتنگی (Nostalgia) :: ۱۳٩٠/٧/٦
» اگر دل دلیل است...( if the heart is evident...) :: ۱۳٩٠/٦/۳۱
» سیرک یا آبرو (Circus or prestige) :: ۱۳٩٠/٦/٢٤
» ساده رنگ (Simple color) :: ۱۳٩٠/٦/۱٦
» عشق و ایمان (love and faith) :: ۱۳٩٠/٦/۸
» عبور (Pass) :: ۱۳٩٠/٦/۱
» آیین زندگی (life method) :: ۱۳٩٠/٥/٢٥
» مهر خوبان (people kindliness good) :: ۱۳٩٠/٥/۱٧
» به نام خداوند بخشنده مهربان (in the name of god) :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳٩٠/٥/٥
  • اس ام اس دون
  • پي سي سون