السلام علیک یا علی النقی یا امام هادی (ع)

------------------------------------------------------------------------------------

بنام مهربانترین

In the name of the most compassionate

Today I feel like saying

امروز احساس می کنم که باید بگویم :

‘‘Thanks be to God!’’

خداوندا متشکرم

Thanks…

متشکرم

Thanks

  for everything God gives us abundantly,

                      health, happiness, and prosperity.

متشکرم ......

بخاطر تمام چیزهایی که خداوند بی دریغ به ما بخشیده است

سلامتی، شادمانی و موفقیت

Thanks…

for the hard lessons that have helped me  to know myself and others better.

متشکرم ....

بخاطر درسهای سختی که به من کمک کردند خودم و دیگران را بهتر بشناسم

Thanks

for the opportunities to cultivate

     patience, tolerance, and hope.

متشکرم .... بخاطر تمام فرصتهایی که برای ایجاد

صبر ، مدارا و امید به من داده شده است.

Thanks…

متشکرم

Thanks… for the failures I have stomached –

they have taught me humility, 

the obligation to never sleep on my laurels,

     and the necessity to
understand the failures of other people

who, just like me, at times do need a helping hand.

متشکرم .....بخاطر شکستهایی که تحمل کردم

آنها به من فروتنی را آموختند و اینکه نباید در هنگام انجام وظیفه خوابم ببرد

وفهمیدم که دیگران هم موقع شکست، درست مانند من در زمان شکست احتیاج به دستهایی دارند که یاریگرشان باشد.

Thanks

            for multiple discoveries of reality and truth.

متشکرم ....

بخاطر یافته های زیادم دربارۀ واقعیت و راستی

Thanks

  for good things I’ve grasped and bad things I’ve dodged,

                      for solutions I’ve found and talents I’ve grown,

                for victories I’ve earned and beautiful days I’ve lived.

متشکرم ...

بخاطر چیزهای خوبی که بدست آورده ام و چیزهای بدی که از دستم فرار کرده اند .

برای راه حلهایی که پیدا کرده ام و استعدادهایی که در درونم پرورش داده ام

برای پیروزیهایی که بدست آورده ام و روزهای زیبایی که زندگی کرده ام.

Thanks…

متشکرم

Thanks

for the parents who loved me and the friends I’ve met,

            the teachers who taught me and the books I’ve read,

                            the journeys I’ve made and the meals I’ve had.

متشکرم ....

به خاطر والدینی که مرا دوست دارند و دوستانی که داشته ام ،

بخاطر استادانی که به من آموخته اند و تمام کتابهایی که خوانده ام

سفرهایی که رفته ام و غذاهایی که خورده ام.

Thanks

          for the sceneries I’ve admired and the sun I’ve watched,

the flowers I’ve gazed at and the air I’ve breathed.

متشکرم ....

بخاطر تمامی مناظری که مرا به تحسین واداشته اند و خورشیدی که دیده ام

گلهایی که با دقت به آنها نگریسته ام و هوایی که استنشاق کرده ام

Thanks

for the growing awareness

that God is  tending me despite my mistakes,

        protecting me despite my weaknesses,

loving me despite my flaws,

and  finding solutions for me despite my stubbornness.

متشکرم....برای رشد آگاهیم به این موضوع که

خداوند در برابر مشکلات از من حمایت می کند

در هنگام ضعفهایم از من مراقبت می کند

با وجود نقصهایم مرا دوست دارد

و با وجود لجاجتهای من همیشه راه حل خوبی برایم دارد.

Thanks…

متشکرم

Thanks

for the joy of so simple of feeling that I am

‘‘alive’’!

متشکرم....

برای لذتی که از احساس سادۀ زنده بودن دارم

Thanks

for every morning that I wake up to find yet another day to live

  and love. Thank you God for the breath of life!

متشکرم .....

برای تمامی صبحهایی که بیدار می شوم تا یک روز دیگر فرصت زندگی کردن و عشق ورزیدن را داشته باشم

خداوندا به خاطر استنشاق بوی زندگی سپاسگزارم

And     thanks     be    to   God…

و خداوندا متشکرم.......

------------------------------------------------------------------------------------------

نظر محمدرضا :

خدایا شکرت که مارو لایق این همه نعمت دونستی.!!

خدایا قدرت و ظرفیت تشکر از خودت و بهمون عنایت کن.!!

خدایا ظرفیت و جنبه ی درست مصرف کردن نعمات تو بهمون عنایت کن.!!

خدایا به اندازه ی تک تک نعماتت شکر؛ خدایا بی اندازه شکرت.!!

منبع : وبلاگ " الهه هنرُ "

------------------------------------------------------------------------------------------

 تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٩ | ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ | نويسنده : محمدرضا | نظرات ()
  • اس ام اس دون
  • پي سي سون