قطع نخاع که باشی...

ریه‌ات هم که پر شده باشد از عفونت...

نمی‌فهمی چون نه سرفه‌ات می‌گیرد و نه تنگی نفس پیدا می‌کنی...

یکباره تب می‌کنی و به کما می‌روی!

قطع نخاع که باشی...

وقتی کلافه می‌شوی..

و می‌خواهی خودت را از این رو به آن رو کنی زانوهایت را به تخت می کوبی..

و نه این که نمی فهمی،  استخوان‌هایت هم دیگر پوک شده...

جفت زانوهایت می‌شکند؛ حتی اگر در بیمارستان باشی...

قطع نخاع که باشی...

سنگ کلیه و سنگ مثانه که دیگر جای خود را دارند و اگر قابل دفع نباشند

باید عمل جراحی باز کنی..

هر چقدر هم که دیگر جانی برایت نمانده باشد...

قطع نخاع که باشی...

شلنگ‌هایی که به دست ها و گردنت فرو کرده‌اند...

با یک سوزن یا یک سوراخ در حلقت، کلافه‌ات می کنند

و می‌خواهی همه را بکّنی و دور بریزی

و وقتی دستانت را هم به تخت می‌بندند تقلا می‌کنی تا دستانت را آزاد کنی

تا این همه بند را از دست و پایت باز کنی...

قطع نخاع که باشی...

خیلی حرف‌ها را هم باید بشنوی و دم نزنی..

خیلی حرف‌ها را به همسرت بزنند و بشنوی و دم نزنی...

بشنوی که آقای دکتر به همسرت میگوید...شماها که بر خر مراد سوارید..
و دم نزنی...

جانباز قطع نخاع که باشی...

یاد می‌گیری که بر خر مراد سواری!

حتی اگر کسی سال تا سال سراغت را نگیرد..

و حتی اگر حقوقی هم نداشته باشی

و حتی اگر قرص‌هایت هم دانه‌ای سیصد هزار تومان باشند!

و حتی اگر همیشه مشکل، فقط مشکل خود تو باشد...

جانباز قطع نخاع که باشی...

------------------------------------------------------------------------------------------

شـما حماسه سرودید و ما به نام شما / فقط تــرانه ســرودیم، نـان درآوردیـــــم

بـــرای ایــن‌کــه بگوییــم با شما بودیـم / چقـــدر از خـــودمان داستـان درآوردیـم

و آبــــــهای جــهان تا از آسیـــاب افتـاد / قلم به دست شدیم وزبان درآوردیم

------------------------------------------------------------------------------------------

ولادت با سعادت اقا امام حسین(ع)، اقا ابوالفضل العباس(ع) و اقا امام سجاد(ع) به ساحت مقدس اقا ابا صالح المهدی(ع) و همه ی مسلمانان مبارکهوراتاريخ : ۱۳٩۱/٤/٢ | ۱:٥٩ ‎ق.ظ | نويسنده : محمدرضا | نظرات ()
  • اس ام اس دون
  • پي سي سون