صفات مداد (The attributes of pencil)

پسرک از پدرش پرسید : پدر، درباره چه می نویسی؟

پدر پاسخ داد : درباره تو پسرم، اما مهم تر از آنچه می نویسم، مدادی است که با آن می نویسم.
می خواهم وقتی بزرگ شدی، تو هم مثل این مداد شوی !

پسرک با تعجب به مداد نگاه کرد و چیز خاصی در آن ندید : اما این هم مثل بقیه مدادهایی است که دیده ام !

پدر گفت : بستگی دارد چطور به آن نگاه کنی، در این مداد پنج صفت هست که اگر به دستشان بیاوری، برای تمام عمرت با دنیا به آرامش می رسی :

صفت اول : می توانی کارهای بزرگ کنی، اما هرگز نباید فراموش کنی که دستی وجود دارد که هر حرکت تو را هدایت می کند. اسم این دست خداست، او همیشه باید تو را در مسیر اراده اش حرکت دهد.

صفت دوم : باید گاهی از آنچه می نویسی دست بکشی و از مداد تراش استفاده کنیاین باعث می شود مداد کمی رنج بکشد اما آخر کار، نوکش تیزتر می شود ( و اثری که از خود به جا می گذارد زیباتر به نظر می رسد) پس بدان که باید رنج هایی را تحمل کنی، چرا که این رنج باعث می شود انسان بهتری شوی.

صفت سوم : مداد همیشه اجازه می دهد برای پاک کردن یک اشتباه، از پاک کن استفاده کنیمبدان که تصحیح یک کار خطا، کار بدی نیست،  در واقع برای اینکه خودت را در مسیر درست نگهداری، مهم است.

صفت چهارم : چوب یا شکل خارجی مداد مهم نیست، زغالی اهمیت دارد که داخل چوب است. پس همیشه مراقب باش درونت چه خبر است.

و پنجمین صفت مداد : همیشه اثری از خود به جا می گذاردپس بدان هر کار در زندگی ات می کنی، ردی از تو به جا می گذارد و سعی کن نسبت به هر کار می کنی، هشیار باشی و بدانی چه می کنی.

امام علی بن ابیطالب علیه السلام می فرمایند:

«هرکه می خواهد بداند نزد خدا چه مقامی دارد پس بنگرد در نزد گناهان چگونه است

تحف العقول صفحه 108

/ 2 نظر / 24 بازدید
مامان صالح

سلام میلاد امام علی (ع) بر شما برادر بزگوار مبارک باشه .الهی که عیدیهای خوب خوب بگیرید.چه داستان زیبا و آموزنده ای .خیلی جذاب بود.[گل]

علیرضا

زینب آن بانوی صبر ایستادگی چون حسین آموزگار مکتب آزادگی درس او دینداری و حفظ کرامت در نبرد راه و رسمش چون برادر تا خدا بندگی "شهادت حضرت زینب"س"تسلیت"